Wycena na podstawie space planów oraz indywidualnych standardów wykonania.

Zakres usługi:
– wielowariantowe tabele Inwestorskie do budżetowania na podstawie specyfikacji oraz standardów najemców;
– wyceny na podstawie space planów oraz specyfikacji;
– wyceny na podstawie projektów dla fit outów.