Waloryzacja kosztorysów inwestycji z uwzględnieniem ostatnich zmian na rynku.

Zakres usługi:
– wykonanie dokumentacji technicznej, niezbędnej do przeprowadzenia procesu waloryzacji kontraktu budowlanego, zarówno na rynku publicznym jak i prywatnym.