Wywiad z właścicielem firmy Bartoszem Dąbrowskim

Wywiad z właścicielem firmy TECHBUD z Warszawy Bartoszem Dąbrowskim, zwycięzcą XVII Rankingu Biur Kosztorysowych organizowanego przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa „Promocja”, wydawcy baz cenowych SEKOCENBUD, rozmawia Mariola Gala- de Vacqueret.

Zobacz cały wywiad