Planowanie i kontrola budżetu inwestycji. Pozwala zmniejszyć koszty oraz uniknąć robót dodatkowych w trakcie realizacji.

Świadczymy usługi cost managera i procurement managera w zakresie:

Proces przygotowania inwestycji:

- przygotowanie przetargu;

- analiza ofert;

- negocjacje;

Proces budowy:

- zakupy materiałów Inwestorskich;

- zarządzanie kosztami inwestycji;

- raportowanie;