Techbud Kosztorysy Sp. z o.o. to spółka inżynieryjna, specjalizująca się w obsłudze i nadzorze inwestycji z zakresu cost management. W swoim portfolio skupia największe krajowe inwestycje, w tym budowę II linii metra warszawskiego oraz kilkaset budynków biurowych, galerii handlowych, budynków mieszkalnych, hoteli, ośrodków wypoczynkowych, obiektów przemysłowych, budynków użyteczności publicznej, dróg, trakcji, fit out’ów. Działamy we wszystkich segmentach rynku, dla firm w kraju i Europie. Naszym Klientom dostarczamy rynkowe wyceny inwestycji. Dbamy o ich transparentność i przejrzystość, starając się znaleźć najbardziej optymalne rozwiązania. Poprzez indywidualne podejście do każdego Klienta, oferujemy Państwu partnerstwo w biznesie zapewniające realne korzyści.

BARTOSZ DĄBROWSKI

PREZES ZARZĄDU

Absolwent Wydziału Elektrycznego na Politechnice Warszawskiej. Już w trakcie studiów związał się z budownictwem. W latach 2007-2008 pełnił funkcję inżyniera budowy, a następnie od 2009 r. pracował jako dyrektor operacyjny w firmie budowlanej. Do jego obowiązków należało m.in. pozyskanie i realizacja kontraktów w sektorze prywatnym i z zamówień publicznych. W czerwcu 2010 r. uzyskał uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. W 2013 r. ukończył studia podyplomowe MBA dla inżynierów na Akademii Leona Koźmińskiego.

DOMINIK SZYMONIAK

CZŁONEK ZARZĄDU

KONSULTANT KOSZTÓW

Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej na kierunku budownictwo. Już w trakcie studiów związał się z budownictwem. Od 2012 r. związany z firmą jako kosztorysant, od 2015 r. jako kierownik działu budowlanego, następnie dyrektor ds. budowlanych. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Operacyjnego. W trakcie pracy zawodowej realizował oraz nadzorował opracowania kosztorysowe w zakresie budynków biurowych, wielorodzinnych, użyteczności publicznej, służby zdrowia, produkcyjnych, handlowych oraz obiektów inżynierskich.

OLGA DĄBROWSKA

DZIAŁ HANDLOWY

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Prawa i Administracji. Z firmą związana od momentu jej powstania, odpowiedzialna za rozwijanie kontaktów handlowych, budowanie marki oraz relacje z Klientem.