Planowanie i kontrola budżetu inwestycji. Pozwala zmniejszyć koszty oraz uniknąć robót dodatkowych w trakcie realizacji.

Świadczymy usługi: inspektora nadzoru, cost managera i procurement managera w zakresie:

Proces przygotowania inwestycji:

– przygotowanie przetargu;

– analiza ofert;

– negocjacje;

Proces budowy:

– nadzór inwestorski

– zakupy materiałów inwestorskich;

– zarządzanie kosztami inwestycji;

– wykonywanie sprawozdań w celu odbioru przez banki;