ILE KOSZTUJE SPORZĄDZENIE KOSZTORYSU?

Każde zlecenie rozpatrujemy indywidualnie. Wartość kosztorysu zależy od wielu czynników m.in. od otrzymanych dokumentów, skali inwestycji i terminu wykonania.

JAKIE WYKONUJECIE KOSZTORYSY?

Wykonujemy kosztorysy inwestorskie, ofertowe, przetargowe, powykonawcze branży budowlanej, elektrycznej, sanitarnej.

DLA KOGO PRZYGOTOWUJECIE OPRACOWANIA?

Opracowania przygotowujemy dla inwestorów, biur architektonicznych, firm wykonawczych oraz jednostek budżetowych na terenie całego kraju.

ILE TRWA PRZYGOTOWANIE KOSZTORYSU?

Czas przygotowania zlecenia oceniamy indywidualnie na etapie przygotowania oferty. Zależy on od wielu czynników podobnie jak wycena kosztorysu.

Z JAKIEGO OPROGRAMOWANIA KORZYSTACIE?

Korzystamy z programu do kosztorysowania Norma, arkuszy kalkulacyjnych, oraz oprogramowania CAD służącego do wspomagania przedmiarowania.

JAKIE INWESTYCJE OPRACOWUJECIE?

Wieloletnie doświadczenie i liczna kadra pozwala nam na realizacje wszystkich typów obiektów, tj. budynki wielorodzinne, obiekty biurowe i usługowe, budynki użyteczności publicznej, obiekty szpitalne, przemysłowe, lotniska, dworce oraz drogi.