- Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Warszawie

- Szpital Onkologiczny w Łodzi

- Klinika Kardiochirurgii WIM w Warszawie

- Przychodnia Zdrowia przy ul. Cegielnianej w Warszawie

- Zakład Opiekuńczo-Leczniczy przy ul. Mehoffera w Warszawie

- Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego w Warszawie

- Budowa Szpitala na terenie Zakładu Karnego w Czarnem

- Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii WIM w Warszawie

- Przebudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu

- Modernizacja Szpitala Grochowskiego w Warszawie

- Przychodnia Zdrowia przy ul. Begonii w Warszawie

- Blok Operacyjny Oddziału Anestezjologii Szpitala w Zambrowie

- Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii WIM

- Klinika Gastroenterologii WIM

- Oddział Ginekologiczny Szpitala w Białymstoku

- Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii I i III oraz budowa pawilonu Bloku Operacyjnego i Oddziału Intensywnej Terapii II w Instytucie “Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

i wiele więcej...

848x480_4