2019 – oczekiwania vs. rzeczywistość

Przez ostatnich 12 miesięcy branża budowlana konsekwentnie rozwijała się w kierunku, który został jej narzucony przed kilkoma laty. Mimo wszystko ostatni rok dekady przyniósł nowe wyzwania, z którymi mierzyć się musieli przedstawiciele firm z każdego sektora branży budowlanej. Od początku roku koniunktura w budownictwie spadała, osiągając w końcu minimalną, ujemną wartość w listopadzie. Swoją pozycję w branży silnie ugruntowały także nowe trendy, ale nie wszystkie przewidywania z początku 2019 r. się sprawdziły. Chcąc podsumować kończący dekadę rok 2019, zebraliśmy najważniejsze w minionym roku trendy w budownictwie.

Czytaj dalej